Image

מדוע גישת ה 'נזילות' להשקעות Private Equity עלולה להיות מסוכנת עבור משקיעים?

Add Your Heading Text Here

מה שהיה פעם טפטוף של קרנות השקעה פרטיות "נזילים" הפך למבול. בשנים האחרונות אנו עדים לגל שיווקי אגרסיבי של מוצרי השקעה רבים אשר מוצגים כאלטרנטיביים או לחילופין כאלו המשקיעים בנכסים לא סחירים אך בעלי מנגנוני נזילות מסוימת או בשפה המקצועית Semi-liquid.

 

הזינוק הזה במוצרים הללו משקף בחלקו את הטרנד הגובר של השקעות פרטיות עבור המשקיעים הכשירים. יותר ויותר משקיעים כשירים מבחינים באטרקטיביות החשיפה לקרנות השקעה פרטיות בתיקים שלהם ובמקביל פלטפורמות גיוס הון דיגיטליות שוברות כביכול מחסומים בפני יחידים אשר מעוניינים בגישה לסוג הנכסים הזה בסכומי השקעה נמוכים יחסית.

 

ככל שיותר מהמוצרים הללו יוצאים לשוק ובהרחבה, לחלק גדול יותר של משקיעים פרטיים מוצעת גישה לשווקים הפרטיים. מנגד, קהל המשקיעים הזה ברובו לא מודע לבעייתיות במוצרים הללו, וטוב יעשו מנהלים ומפיצים של מכשירי השקעה אלו אם ינהגו בזהירות באופן בו הם משווקים אותם למשקיעים פוטנציאליים.

 

הסכנה, היא שהמשקיעים מתמקדים יותר מדי במרכיב "הנזילות" של הקרנות הללו מבלי להבין שהן, מטבען, עדיין לא נזילות. רוב המכשירים הללו מציעים רק פדיונות חודשיים או רבעוניים הכפופים למגבלות רבות. קרן ה Private Equity הגלובלית של Hamilton Lane, למשל, מקבלת פדיונות רבעוניים עד למגבלה מצטברת נטו של 5 אחוזים משווי הנכסים הנקי של הקרן. EQT Nexus מאפשרת פדיונות של עד 5 אחוזים מה-NAV של הקרן לרבעון, תוך השעיה של סעיף זה ב"נסיבות חריגות".

 

סיווג מכשירי השקעה האלו כ'evergreen' (לעולם משקיעות), בניגוד לכינוי 'semi-liquid', יכול לעזור למשקיעים להבין שהמיקוד העיקרי הוא האופי הפתוח שלהם אל מול האופציה לנזילות. כך שהנזילות לא צריכה לבוא במקום הראשון, נזילות היא אופציה למשקיעים שצריכים לאזן את תיק ההשקעות שלהם, או שיש להם צורך בשל נסיבות סובייקטיביים, ולא משהו שהמשקיעים צריכים להסתמך עליו כל הזמן.

 

חשוב לציין שבעוד שרבים מהמוצרים 'הנזילים למחצה' שהושקו עד כה נועדו למשוך משקיעים פרטיים 'עתירי הון', משקיעים מוסדיים עדיין יכולים להשקיע בהם אך לרוב בוחרים שלא לעשות זאת מתוך אידאולוגיה שבנכסים לא סחירים משקיעים דרך קרנות סגורות.

 

בתקופות של לחץ פיננסי ממושך, הנזילות יכולה להפוך לחרב פיפיות (החדה משני ציידיה). כך במהלך המשבר הפיננסי העולמי נאלצו קרנות 'נזילות למחצה' למכור את נכסיהם כדי לעמוד בבקשות פדיון ומעולם לא חזרו למצבם שלפני המשבר. כמו כן, קרנות אשראי צרכני רבות בעולם ובישראל אשר התמודדו עם בעיה דומה בשנה האחרונה בעקבות עליית הריבית ובקשות רבות לפדיון נאלצו לעצור פדיונות ואף להפסיק את פעילותן. זאת אל מול קרנות סגורות אשר לרוב צלחו את המשבר באופן יחסי.

 

חינוך פיננסי והבנת המכשירים הללו לעומק הינו המפתח המרכזי בכדי להבטיח שהמשקיעים יבינו את היתרונות והסיכונים הקשורים למוצרים אלה, מה שלרוב לא קיים כאשר הגורם המשווק אינו מקצועי דיו או שהשיווק נעשה באמצעות פלטפורמות דיגיטליות שבהן משקיעים יכולים לבצע תהליך השקעה עצמאי.

 

ככל שהיקום של המוצרים הללו מתרחב, טוב יעשו מנהלים ומשווקים אם ידגישו בפני משקיעים פוטנציאליים את המאפיינים והחסרונות של מכשירי ההשקעה האלו אל מול יתרון 'הנזילות' שהיא לרוב מדומה.

 

מקור: PEI