עסקאות

הנפקה ציבורית

93,000,000 ש"ח
פברואר 2024
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה א')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

1,439,000,000 ש"ח
פברואר 2024
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יט')
 • אגרות חוב (סדרה כא')

הנפקה ציבורית

71,000,000 ש"ח
פברואר 2024
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

210,000,000 ש"ח
פברואר 2024
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ה')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

410,000,000 ש"ח
פברואר 2024
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יח')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

290,000,000 ש"ח
ינואר 2024
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ט')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

276,000,000 ש"ח
ינואר 2024
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

202,000,000 ש"ח
ינואר 2024
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

299,000,000 ש"ח
ינואר 2024
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • אגרות חוב (סדרה ד')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

660,000,000 ש"ח
ינואר 2024
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ח')
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

892,000,000 ש"ח
ינואר 2024
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

668,000,000 ש"ח
ינואר 2024
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה כ')
 • אגרות חוב (סדרה כה')

הנפקה ציבורית

1,277,000,000 ש"ח
ינואר 2024
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

440,000,000 ש"ח
דצמבר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 • אגרות חוב (סדרה טו')

הנפקה ציבורית

185,000,000 ש"ח
דצמבר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ה')
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

536,000,000 ש"ח
דצמבר 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה כא')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

2,225,000,000 ש"ח
דצמבר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ז')
 • אגרות חוב (סדרה ח')

 

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
דצמבר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')
 • אגרות חוב (סדרה ט')

 

הנפקה ציבורית

4,617,000,000 ש"ח
דצמבר 2023
 • 3 סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה 68') כתבי התחייבות נדחים (סדרה 69)
 • ניירות ערך מסחריים (סדרה 2)

הנפקה ציבורית

244,000,000 ש"ח
דצמבר 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יד')

הנפקה ציבורית

392,000,000 ש"ח
דצמבר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ה')
 • אגרות חוב (סדרה ו')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

384,000,000 ש"ח
דצמבר 2023
 • סדרה חדשה
 • כתבי התחייבות (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

255,000,000 ש"ח
נובמבר 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ב')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

1,345,000,000 ש"ח
אוקטובר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

212,000,000 ש"ח
אוקטובר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')
 • אגרות חוב (סדרה טו')

הנפקה ציבורית

288,000,000 ש"ח
אוקטובר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ה')
 • אגרות חוב (סדרה ז')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

506,000,000 ש"ח
אוקטובר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ז')
 • אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

151,000,000 ש"ח
אוקטובר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

130,000,000 ש"ח
ספטמבר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה א')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

650,000,000 ש"ח
ספטמבר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה טז')
 • אגרות חוב (סדרה יז')

הנפקה ציבורית

316,000,000 ש"ח
ספטמבר 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה טו')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
ספטמבר 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

230,000,000 ש"ח
ספטמבר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

817,000,000 ש"ח
ספטמבר 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה כח')

הנפקה ציבורית

624,000,000 ש"ח
ספטמבר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

448,000,000 ש"ח
אוגוסט 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • אגרות חוב (סדרה יב')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

197,000,000 ש"ח
אוגוסט 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

152,000,000 ש"ח
אוגוסט 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ב')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
אוגוסט 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

335,000,000 ש"ח
אוגוסט 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

414,000,000 ש"ח
יולי 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יז')

הנפקה ציבורית

200,000,000 ש"ח
יולי 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

162,000,000 ש"ח
יולי 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ד')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

853,000,000 ש"ח
יוני 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ב')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

534,000,000 ש"ח
יוני 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

229,000,000 ש"ח
יוני 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ב')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

504,000,000 ש"ח
יוני 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

271,000,000 ש"ח
יוני 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ט')
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

370,000,000 ש"ח
יוני 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 • אגרות חוב (סדרה טו')

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח
יוני 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

800,000,000 ש"ח
יוני 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה א')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

418,000,000 ש"ח
מאי 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

826,000,000 ש"ח
מאי 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

200,000,000 ש"ח
מאי 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ח')
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
מאי 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

700,000,000 ש"ח
מאי 2023
 • 2 סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה י')
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

362,000,000 ש"ח
מאי 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ב')
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

473,000,000 ש"ח
אפריל 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

144,000,000 ש"ח
אפריל 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

145,000,000 ש"ח
מרץ 2023
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה 1)
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

459,000,000 ש"ח
מרץ 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה כא')

הנפקה ציבורית

131,000,000 ש"ח
מרץ 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יח')

הנפקה ציבורית

420,000,000 ש"ח
מרץ 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 • אגרות חוב (סדרה יד')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

295,000,000 ש"ח
פברואר 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

1,261,000,000 ש"ח
פברואר 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

235,000,000 ש"ח
פברואר 2023
 • 2 סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

330,000,000 ש"ח
ינואר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

487,000,000 ש"ח
ינואר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 • אגרות חוב (סדרה טו')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
ינואר 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יט')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
ינואר 2023
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ה')
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

318,000,000 ש"ח
ינואר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

318,000,000 ש"ח
ינואר 2023
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ד')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

229,000,000 ש"ח
דצמבר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

674,000,000 ש"ח
דצמבר 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ט')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

386,000,000 ש"ח
דצמבר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

1,004,000,000 ש"ח
דצמבר 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ד')
 • אגרות חוב (סדרה ז')
 • אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

450,000,000 ש"ח
דצמבר 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

427,000,000 ש"ח
נובמבר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

269,000,000 ש"ח
נובמבר 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ח')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

182,000,000 ש"ח
אוקטובר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

154,000,000 ש"ח
ספטמבר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ד')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

120,000,000 ש"ח
ספטמבר 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ב')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

121,000,000 ש"ח
ספטמבר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה טו')

הנפקה ציבורית

800,000,000 ש"ח
ספטמבר 2022
 • סדרה חדשה
 • כתבי התחייבות (סדרה כז')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

539,000,000 ש"ח
ספטמבר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 • אגרות חוב (סדרה טו')

הנפקה ציבורית

276,000,000 ש"ח
ספטמבר 2022
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

291,000,000 ש"ח
ספטמבר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

333,000,000 ש"ח
אוגוסט 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ז')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

555,000,000 ש"ח
אוגוסט 2022
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

248,000,000 ש"ח
אוגוסט 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה  ג')
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

401,000,000 ש"ח
יולי 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה  ב')
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

2,329,000,000 ש"ח
יולי 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה  ד')
 • אגרות חוב (סדרה ו')
 • אגרות חוב (סדרה ח')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

575,000,000 ש"ח
יולי 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה  ח')
 • אגרות חוב (סדרה ט')

הנפקה ציבורית

309,000,000 ש"ח
יולי 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה  ג')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

504,000,000 ש"ח
יוני 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה  ד')

הנפקה ציבורית

1,000,000,000 ש"ח
יוני 2022
 • 2 סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה א')
 • אגרות חוב (סדרה ב')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

2,750,000,000 ש"ח
יוני 2022
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

25,000,000 ש"ח
יוני 2022
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

134,000,000 ש"ח
יוני 2022
 • הרחבת סדרה
 • כתבי התחייבות (סדרה כו')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

402,000,000 ש"ח
מאי 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')
 • אגרות חוב (סדרה ז')
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה

הנפקה ציבורית

360,000,000 ש"ח
מאי 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ב')
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

1,182,000,000 ש"ח
מאי 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה י')
 • אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

595,000,000 ש"ח
מאי 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה כ')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח
אפריל 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

248,000,000 ש"ח
אפריל 2022
 • הרחבת סדרה 
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

507,000,000 ש"ח
אפריל 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

495,000,000 ש"ח
אפריל 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ט')
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
מרץ 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה כו')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

178,000,000 ש"ח
מרץ 2022
 • הרחבת סדרה 
 • אגרות חוב (סדרה טז')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

88,000,000 ש"ח
מרץ 2022
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

63,000,000 ש"ח
מרץ 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה א')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
מרץ 2022
 • סדרה חדשה 
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

800,000,000 ש"ח
מרץ 2022
 • הרחבת סדרה 
 • אגרות חוב (סדרה ט')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
פברואר 2022
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

493,000,000 ש"ח
פברואר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
פברואר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יד')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

317,000,000 ש"ח
פברואר 2022
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר

 

הנפקה ציבורית

329,000,000 ש"ח
פברואר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

279,000,000 ש"ח
פברואר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

781,000,000 ש"ח
ינואר 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ט')
 • אגרות חוב (סדרה י')
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

337,000,000 ש"ח
ינואר 2022
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

773,000,000 ש"ח
ינואר 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ה')
 • אגרות חוב (סדרה ט')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

102,000,000 ש"ח
ינואר 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

506,000,000 ש"ח
ינואר 2022
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

69,000,000 ש"ח
ינואר 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

337,000,000 ש"ח
ינואר 2022
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

292,000,000 ש"ח
ינואר 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

346,000,000 ש"ח
ינואר 2022
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יח')
 • בהובלת לידר

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

122,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • מניות רגילות
 •  

הנפקה ציבורית

308,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • 2 סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה 13)
 • אגרות חוב (סדרה 14)

הנפקה ציבורית

611,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ח')
 •  

הנפקה ציבורית

329,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 •  

הנפקה ציבורית

320,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • הרחבת 2 סדרות
 • אגרות חוב (סדרה ט')
 • אגרות חוב (סדרה יא)

הנפקה ציבורית

694,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יח')
 •  

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יב')
 •  

הנפקה פרטית

30,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • ('אגרות חוב (סדרה יד

הנפקה ציבורית

110,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • מניות רגילות
 •  

הנפקה ציבורית

621,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

489,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

614,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה יד')
 • אגרות חוב (סדרה טז')

הנפקה ציבורית

360,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה כג')

הנפקה ציבורית

265,000,000 ש"ח
נובמבר 2011
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 • אגרות חוב (סדרה יד')

הנפקה ציבורית

309,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה א')
 • אגרות חוב (סדרה ב')

רצף מוסדי

160,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ב')

IPO

65,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה פרטית

201,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה א')

IPO

21,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

76,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה

הנפקה ציבורית

234,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ב')

הנפקה פרטית

36,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (לא סחירים)

IPO

360,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה ציבורית

717,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • מניות רגילות
 • וכתבי אופציה (סדרה 11)

הנפקה ציבורית

381,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ט')

הנפקה ציבורית

405,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יח')

IPO

108,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (לא סחירים)

הנפקה ציבורית

256,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה לה')

הנפקה ציבורית

58,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

358,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

151,600,000 ש"ח
יולי 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

IPO

54,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה ציבורית

3,655,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • שתי סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה ז')
 • אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

394,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

1,900,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • 3 סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה ב')
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יג')

הנפקה ציבורית

396,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • שתי סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה י')
 • אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

IPO

113,700,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

IPO

137,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

IPO

32,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

415,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה לה')

IPO

666,800,000 ש"ח
מאי 2021
 • מניות רגילות

IPO

75,000,000 ש"ח
מאי 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

126,000,000 ש"ח
מאי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

70,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

362,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה פרטית

113,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

175,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

192,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

271,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

514,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה 10)

הנפקה ציבורית

576,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • אגרות חוב (סדרה יח')
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקת ציבורית - IPO

60,700,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

203,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • אגרות חוב (סדרה ט')

TASE UP

297,932,822 ש"ח
מרס 2021
 •  C מניות בכורה
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

179,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה 8)

הנפקת ציבורית - IPO

42,600,000 ש"ח
פברואר 2021
 • יחידות השתתפות

הנפקת ציבורית - IPO

38,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות וכתבי אופציה
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקת ציבורית - IPO

262,500,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקת ציבורית - IPO

300,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

611,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • אגרות חוב (סדרה יב')
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית-חברה ממשלתית

1,104,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה י')
 • אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

213,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב  (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • כתבי אופציה (סדרה 2)
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

450,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • אגרות חוב (סדרה ח')

IPO - הנפקת ציבורית

360,400,000 ש"ח
פברואר 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

195,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

IPO - הנפקת ציבורית

100,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • אגרות חוב (סדרה ד')

IPO - הנפקת ציבורית

200,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

220,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה א')

IPO - הנפקת ציבורית

200,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

222,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

219,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • בהובלת לידר הנפקות

IPO - הנפקת ציבורית

150,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

391,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

IPO - הנפקת ציבורית

346,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה א')

הנפקה ציבורית

100,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה טו')
 • בהובלת לידר הנפקות

IPO - הנפקת ציבורית

613,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

328,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח טו'

רצף מוסדי

608,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

153,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • הרחבה-אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

52,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

316,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

IPO-הצעת מכר ציבורית

540,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

505,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

285,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

191,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

286,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

416,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח טו'
 • סדרה חדשה-אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

287,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • הרחבה-אג"ח ח'
 • הרחבה- אג"ח י'

IPO - הנפקת ציבורית

70,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

63,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

428,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יט'

IPO - הנפקת ציבורית

141,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

161,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

44,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

84,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'

הנפקה ציבורית

107,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

176,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות וכתבי אופציה

רצף מוסדי

2,250,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • 4 סדרות חדשות
 • אג"ח 2023+אג"ח 2025+אג"ח 2027+אג"ח 2030

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • פתאל אירופה
 • סדרה חדשה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

101,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

200,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח טו'

הנפקה ציבורית

206,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ח'
 • הרחבה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

422,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'
 • הרחבה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

120,000,00 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

1,000,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

281,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

700,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

2,392,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-כתבי התחייבות 181

IPO - הנפקת ציבורית

126,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

149,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • הרחבה-אג"ח יג'

הנפקה ציבורית

644,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יא'
 • סדרה חדשה-כתבי התחייבות נדחים כה'

הנפקה ציבורית

232,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

222,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

120,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

284,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • החברה-אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

137,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • מניות וכתבי אופציה סדרה 7 וסדרה 8

הנפקה ציבורית

725,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • הרחבה-אג"ח יא'
 • הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

404,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

1,697,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ה'
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

342,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח יד'

הנפקה ציבורית

382,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • הרחבה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-סדרה ב'

הנפקה ציבורית

298,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'

הלוואה פרטית

350,000,000 ש"ח
אפריל 2020

הנפקה פרטית

150,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-סדרה ב'

הנפקה ציבורית

47,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

85,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

202,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • פתאל אירופה
 • הרחבה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
מרץ 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יז'

הנפקה ציבורית

248,000,000 ש"ח
מרץ 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

264,000,000 ש"ח
מרץ 2020
 • הרחבה-אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

820,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'
 • סדרה חדשה-אג"ח ז'

הנפקה ציבורית

118,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

123,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הראל פקדון סחר
 • סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

814,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

702,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • מניות וסדרה חדשה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח טו'

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יד'

הנפקה ציבורית

110,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

1,165,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'
 • סדרה חדשה-אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

160,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ה'

הנפקה פרטית

75,000,00 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

280,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ב')

הפצת מניות

282,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

650,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה טז')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'